Formularz doboru pompy Ciepła

Wskaż dom nowy w przypadku, gdy jest on projektowany lub znajduje się w trakcie budowy (brak źródła ciepła). Przy wyborze domu istniejącego – modernizowanego, obliczenia formularza zostaną porównane z podanym przez Ciebie rocznym zużyciem paliwa.
Podaj jaki typ budynku należy ogrzać. Bliźniak rozumiemy jako budynek w zabudowie szeregowej. Bliźniak- sąsiad z jednej strony- oznacza, że jest to budynek skrajny. Jeśli sąsiadujesz z zabudową po dwóch stronach- wybierz szeregowy- sąsiad z dwóch stron. Jeśli interesuje Cię ogrzewanie tylko jednej kondygnacji- wybierz mieszkanie.
0 m2
Podaj powierzchnię podłóg w pomieszczeniach, które chcesz ogrzewać. W tym miejscu nie podawaj powierzchni poddasza, garażu oraz piwnicy- o to zapytamy Cię później. Zwróć uwagę, że powierzchnia podłogi jest inna niż powierzchnia użytkowa podawana w projektach.
Jeśli budynek posiada kondygnację o zmiennej wysokości to algorytm traktuje to jako poddasze. Jeśli poddasze nie będzie ogrzewane lub w budynku nie ma kondygnacji o zmiennej wysokości- wybierz brak lub poddasze nieogrzewane. Jeśli w budynku jest poddasze użytkowe wybierz poddasze ogrzewane, a w następnym kroku podaj powierzchnię podłogi.
Podaj powierzchnię poddasza liczoną wg powierzchni podłogi (a nie wg powierzchni użytkowej). Jeśli wybrałeś brak lub nieogrzewane pomiń to pole.
Określ czy budynek posiada garaż i czy planujesz go ogrzewać. Pamiętaj, że ogrzewanie garażu znacznie podnosi roczne koszty pracy pompy ciepła.
0m2
Podaj metraż garażu.
Jeśli Twój dom posiada piwnicę, nawet jeśli nie jest pod całym budynkiem, wybierz TAK.
0m2
Podaj metraż piwnicy.
1
Wybierz 1 jeśli ogrzewany jest tylko parter. Każda kolejna wartość oznacza kondygnację o stałej wysokości. Poniżej wybierz, czy Twój dom posiada poddasze i czy chcesz je ogrzewać- poddasze rozumiemy jako kondygnację ze zmienną wysokością licząc od podłogi do sufitu. O ewentualną piwnicę zapytamy Cię później.
0 m2
Podaj powierzchnię styku części mieszkalnej parteru z gruntem wg wymiarów zewnętrznych. Nie podawaj w tym miejscu powierzchni zabudowy garażu (o to zapytamy poniżej) oraz dobudowanych elementów takich jak taras czy schody przed drzwiami wejściowymi.
15°C
Podaj oczekiwaną przez Ciebie temperaturę wewnętrzną w budynku. Jest to wartość uśredniona, która najczęściej mieści się w zakresie 20-22 °C i uwzględnia fakt, że w większości pomieszczeń temperatura wynosi 20-21 °C, a w łazienkach 24-25 °C. Pamiętaj, że podniesienie temperatury wewnętrznej o 1 °C zwiększa zapotrzebowanie ciepła o około 6%.
Wielkość obciążenia cieplnego znajdziesz w projekcie budynku- podawana jest w części instalacyjnej- jednostką są waty lub kilowaty (NIE kWh/m2). Wymaganej informacji nie znajdziesz w świadectwie charakterystyki energetycznej.
0kW
Podaj moc w jednostce [kW]. Niektóre projekty budynków mają podaną moc jednostkową w [W/m2] lub łączne zapotrzebowanie ciepła budynku w [W]. Jeśli Twój projekt posiada taką wartość, pomnóż ją przez powierzchnię budynku, podziel przez 1000 i wpisz wynik. Np. poniższy budynek posiada 181,8 m2 powierzchni ogrzewanej, jednostkowe obciążenie to 48 W/m2 (wartość 2). Obciążenie cieplne budynku wynosi 181,8 m2 x 48 W/m2 = 8730 W (wartość 1); 8730/1000= 8,7 kW
Twój kod pocztowy będzie niezbędny do określenia strefy klimatycznej oraz określenia zimowej temperatury projektowej do doboru urządzenia.